Daily Current Affairs Mock Test in Gujarati – 106

Welcome to your Daily Current Affairs Mock Test in Gujarati – 106

જાણીતા વ્યક્તિ ભૂપેન ખખ્ખર કયા ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા છે?

રાષ્ટ્રીય પાંડા દિવસ અને રાષ્ટ્રીય રસીકરણ દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે?

રાષ્ટ્રીય રસીકરણ દિવસ 2023ની થીમ જણાવો?

દાંડીકૂચ દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે?

હાલમાં RBI દ્વારા રેપોરેટ ઘટાડીને કેટલો કરવામાં આવ્યો છે ?

લીથીયમનો સૌથી મોટો ભંડાર રિયાસી જિલ્લામાંથી મળી આવ્યો છે તે કયા રાજ્યમાં આવેલું સ્થળ છે?

ફાગુ ચૌહાણ કયા રાજ્યમાં રાજયપાલ પદે નિયુક્ત છે?

રાષ્ટ્રીય કૃમિનાશક દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે?

ગ્રેમી એવોર્ડ 2023નું આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં આવ્યુ હતું?

વિશ્વ ગણિત દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top