Talati Clerk Mock Test – 15

Welcome to your Talati Clerk Mock Test – 15

વિજયભાઈ રૂપાણીનું જન્‍મ સ્થળ જણાવો.

આણંદ જિલ્લાની સરહદ ક્યાં જિલ્લાને સ્પર્શતી નથી ?

કયા મુખ્યમંત્રી સ્વતંંત્ર ભારતમાં જન્મેલ ગુજરાતના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી છે ?

ગુજરાતના સૌથી ઊંચામાં ઊંચા ડુંગર ગિરનારની ઊંચાઈ કેટલી છે ?

ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી અને ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીની શરૂઆત કયા મુખ્યમંત્રીના શાસનમાં થઈ ?

કચ્છની મધ્યધારાનો સૌથી ઊંચો ડુંગર કયો છે ?

શંખની હસ્તકલાની વસ્તુનું ઉત્પાદન ..................સ્થળે થાય છે.

નીચેનામાંથી કઈ જોડણી સાચી છે ?

આળેખ ............................ છે.

આપેલ કહેવતનો સાચો અર્થ વિકલ્પ શોધો : કુમળું ઝાડ વાળીએ તેમ વળે

શબ્દ સમુહ માટે એક શબ્દ આપો : જરીબુટ્ટાના વણાટનું એક જાતનું કાપડ

નીચે આપેલ વિકલ્પોમાંથી કયો શબ્દ વિરોધી નથી

સમાનાર્થી શબ્દ આપો : તેજ

રૂઢિપ્રયોગનો કયો અર્થ સૂચવે : સોગઢી મારવી

ગોલ્ફ રમતનું મેદાન કેટલા એકર હોય છે ?

વોલીબોલ રમતમાં દડાનું વજન કેટલું હોય છે ?

ટૉકિયો ઓલ્પિક 2020 મેડલ ટેબલમાં ભારતમાં ક્રમાંક જણોવો.

છોકરીઓની એક હારમાં સોનિકા જમણી બાજુથી 8 ક્રમે અને રવિના ડાબી બાજુથી 12 માં ક્રમે છે. તેઓ પોતાના સ્થાનની અદલાબદલી કરે તો રવિઅના ડાબી બાજુથી 21 માં ક્રમે કેટલામો હોય ?

રોમન અંક લીપી મુજબ X=10 અને L=50, C=100,CM=900 અને M=1000 હોય તો MCMLXXV બરાબર કેટલા હશે ?

મહિલા રાષ્ટીય આઈસ હોકી ચેમ્પિયનશીપ 2022 નું આયોજન કયાં થયેલ છે ?

WEF ના દાવોસ એજન્‍ડા શિખર સંમેલન 2022માં ભરતની અધ્યક્ષતા કોણ કરવા જઈ રહું છે ?

Inequality Kills Reports 2021 કોના દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યો છે ?

પ્રિયદર્શી ઉપનામથી કયા સર્જક જેની લાઠી તેની ભેંસ નામની કોલમ ગુજરાત સમાચારમાં લખે છે ?

પન્નાલાલ પટેલના પિતાશ્રીનું નામ જણાવો.

કઈ વિગત ખોટી છે ?

કૃતિ ને પાત્રોની કઈ જોડ ખોટી છે ?

બકુલ ................... ત્રિપાઠી. ખાલી જગ્યા પૂરો.

'માય ડિયર જયુ' તરીકે ઓળખાતા જયંતિ ગોહિલની 'છકડો' કૃતિ તેમના કયા સંગ્રહમાંથી લેવામાં આવી છે ?

કુમુદ કઈ નવલકથાની નાયિકા છે ?

ગુજરાત મોરી મોરી રે કાવ્યના રચિયતાનું નામ જણાવો.

એક ડિપોઝિટ પર 10% વાર્ષિક દરથી 3 વર્ષના અંતે મળતાં ચક્રવૃદ્વિ વ્યાજ અને સાધરણ વ્યાજ વચ્ચેનો તફાવત રૂ. 620 હોય તો તે મૂળ ડિપોઝિટની રકમ કેટલી હશે ?

એક પેટીમાં 5 લાલ, 6 સફેદ અને 2 કાળા રંગના દડા છે. જો તેમાંથી બે દડા યાર્દચ્છિક રીતે પસંદ કરવાના હોય તો પસંદ કરેલ દડામાંથી એક દડા લાલ તથા બીજો દડો સફેદ હોય તેની સંભાવના કેટલી ?

બે વ્યકિત સાથે ચાલવાનું શરુ કરે છે. એક 3 કિલોમીટર પ્રતિ-કલાક અને બીજી 3.75 કિલોમીટર પ્રતિકલાકની ઝડપે ચાલે છે. બીજી વ્યકિત પહેલાં કરતાં અડધો કલાક પહેલા નિર્ધારિત સ્થળે પહોંચે છે. તો આ સ્થળ સુધીનું અંતર કેટલું હશે ?

એક સમતલ ચતુષ્કોણ કે જેની બે સમાંતર બાજુઓની લંબાઈ 10સેમી. અને 6 સેમી છે તથા તેમની વચ્ચેનું અંતર 5 સેમી. છે તો આ સમલંબ ચતુષ્કોણને પાયો માનીને બનાવવામાં આવેલા 8 સેમી. ઊંચાઈના પ્રિઝમનું ઘનફળ કેટલું થાય ?

એક વર્તુળની ત્રિજ્યા 15સેમી તથા તેનું કેન્‍દ્ર છQ. P એ વર્તુળની બહાર આવેલું બિંદુ છે. P માંથી વર્તુળને દોરેલી સ્પર્શક વર્તુળને T બિંદુએ સ્પર્શ છે. PT=8CMહોય તો PQ=

એક ટાંકીની નીચે છિદ્ર હોવાથી 5ના બદલે 6 કલાકમાં ભરાઈ જાય છે. જો ટાંકી પૂરેપૂરી ભરાયેલી હોય તો તે કેટલા સમયમાં ખાલી થઈ જશે ?

તાલુકા પંચાયતમાં ઓછામાં ઓછી સભ્ય સંખ્યા કેટલી હોય છે ?

કઈ સમિતિએ તાલુકા પંચાયત માટે "પંચાયત સમિતિ" શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો હતો ?

તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખનો કાર્યકાળ કેટલો હોય છે ?

તાલુકા વિકાસ અધિકારી રાજીનામું કોને આપે છે ?

સામાજિક ન્યાય સમિતિના નિર્ણણયથી નારાજ વ્યકિત કેટલા દિવસમાં જિલ્લાની સામાજિક ન્યાય સમિતિને અપીલને કરી શકે છે ?

સામાજિક ન્યાય સમિતિનો કાર્યકાળ કેટલો હોય છે ?

કયા રાજ્યપાલના સમયમાં ગુજરાતમાં બે વખત રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગુ કરવામાં આવ્યું?

ભારતના બંધારણના કયા અનુચ્છેદની જોગવાઈ મુજબ રાજ્યપાલને સલાહ આપવા એક મંત્રી પરિષદ રહેશે.

જ્યારે સ્પષ્ટ બહુમતી ન હોય ત્યારે રાજ્યપાલ દ્વારા નિયુક્ત કરાયેલા મુખ્યમંત્રીને કેટલા સમયમાં વિધાનસભામાં વિશ્વાસનો મત મેળવવાનો રહે છે ?

VAT એટલે શું ?

પ્રોફેસર અમર્ત્યસેન કયા ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા છે ?

Rahul has to see it or to believe it. (Change the voice)

Vidushi said, "We went for a summer trip." (Change the Speech)

This is the policeman ...................... Alsatian was poisoned by someone.

The train was late by ...................hour.

No one knows the answer, .............?

The clothes on the floor are...............You do not have to pick them up.

The farmers ......................ploughing their field.

Many enquries ................from interested candidates.

The man standing under............. tree there is a lunatic.

Greta and Fran chatted together........... for a few hours.

The staff co-operated............the management to increase productivity.

I am not angry .................anything I feel a little surprised.

Choose the correct plural from the options.

His problems in his personal life............. to his work.

More than enough in amount or capacity.

One who accepts pleasure and pain equally.

The strange sounds made Tom very uneasy. He felt his anxieties going away only when his father returned. - Give the meaning of underlined word..

choose the opposite word of : TRAITOR

The shoe store is looking for new salesgirls. Candidates can...........for an interview bringing their relevant documents.

Change the degree of comparison: Ashoka was one of the greatest rules.

ખયાલ શૈલીના જનક તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે?

ઉદવાડામાં આવેલ પારસી અગિયારીનું નામ શું છે?

માનવધર્મ સભાના સ્થાપક કોણ હતા?

ગુજરાતમાં સૌ પ્રથમ નારી અદાલતનું આયોજન ક્યા કરવામાં આવ્યું હતું?

હડપ્પીય સભ્યતાનું સ્થલ કાલીબંગન ભારતના કયા રાજયમાં આવેલું છે?

ગામની ગૌચર જમીનમાં ઢોર ચરાવવાનો હક્ક કોને છે ?

કમ્બોઝ મહાજનપદની રાજધાની જણાવો.

બનારસ હિન્‍દુ વિશ્વ વિધ્યાલય ના સ્થાપક કોણ હતા ?

ચાલ્સ વુડનો નીતિપત્ર - ખરીતો (વુડસ ડિસ્પેચ) કઈ સાલમાં અમલમાં આવ્યો ?

તુગલક શાસનની શરુઆત કરનાર શાસક ..................હતો.

કયા પાદરીએ ભારતમાં પાશ્ચાત્ય શિક્ષણ આપતી શાળાઓ સ્થાપી હતી ?

સ્વામી દયાનંદનું બાળપણનું નામ શું હતું ?

નીચે પૈકી કઈ નદીનું પ્રાચિન નામ વિતસ્તા છે ?

બ્રિટીશ પાર્લામેન્‍ટના સભ્ય તરીકે ચુંટાઈ આવનારા સૌ પ્રથમ ભારતીય કોણ હતા ?

વર્ણાનુપ્રાસ અલંકાર કોને કહેવાય ?

કયાંં સમાસનું પૂર્વપદ સંખ્યાવાચક અને ઉત્તરપદ સમૂહનું સૂચન કરે છે ?

છંદમાં મુખ્ય ગણ કેટલા હોય છે ?

'હું અંબાજીના દર્શને ગયો હતો.' વિનયવાચક નિપાત શોધો.

નીચેનામાંથી ખોટી સંંધિ વિગ્રહ જણાવો.

ય,યો,યી,યાં પ્રત્યેય કયાં કૃદંતને લાગે છે ?

આદિવાસી પ્રજા તથા દિગંબર જૈન સમાજની સંસ્કૃતિની સંસ્કૃતિના સમન્‍વયરૂપ "રેવડીનો મેળો" ..............ખાતે યોજાય છે.

નીચેના પૈકી સૌથી લાંબુ શું છે ?

'થાંગ-ટા' કયા રાજ્યમાં જોવા મળતું માર્શલ આર્ટ છે ?

રેબીઝનું બીજું નામ .......................

ખંડગિરિની ગુફાઓ કયા આવેલી છે ?

વાતાવરણમાં નાઈટ્રોજનનનું પ્રમાણ લગભગ કેટલા ટકા છે ?

નાલંદા વિશ્વવિધ્યાલયની સ્થાપના કોણે કરી હતી ?

કમ્પુટરના નિયંત્રણ માટે વિન્‍ડોઝની કઈ સુવિધા ઉપયોગી બને છે ?

ઉત્તર ભારતમાં ઉત્તર-પશ્ચિમ અને પશ્ચિમ-પૂર્વ તરફથી વાતા ગરમ અને સૂકા પવનને ....................કહે છે.

બ્લોગ શબ્દ.......................શબ્દ પરથી તારવવામાં આવે છે.

નીચેના પૈકી કયા દેશની વસતી ગીચતા સૌથી વધુ છે ?

ઈ-મઈલ તથા ઓનલાઈન ચેટ દરમ્યાન અક્ષર કે ચિન્‍હો દ્વારા પોતાની ભાવનાઓ વ્યકત કરવાને ................કહેવાય છે.

ચીન અનુસાર અરુણાચલપ્રદેશ કયા વિસ્તારનો એક ભાગ છે ?

3 thoughts on “Talati Clerk Mock Test – 15”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top